Pellets

Vi satsar på pellets - framtidens miljövänliga och ekonomiska värmealternativ! Pellets är ekonomiskt för både hushåll och industri. Vi tror på denna mycket miljövänliga och hållbara energikälla - därför har vi byggt ett stort lager för pellets i Långnäs.

Vad är pellets?

Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och andra typer av träindustri.

Pellets är lokal energi

Väljer du pellets så stannar dina pengar i den lokala ekonomin till skillnad från om du värmer med olja eller elström. Tänk om hälften av alla pengar som Åland betalar för sin energianvändning hade stannat på Åland istället för att exporteras utomlands?

Pellets är billigt

Genom att byta till pellets kan du halvera uppvärmningskostnaderna för ditt hus. Investeringen för dig som redan har en panna (olja eller ved) och vattenbaserat värmesystem hamnar på ca 3000 euro. Tack vare besparingen du gör genom att byta till pellets har du tjänat in den kostnaden på ca 2 år.

Pelletsvärme är framtidsvärme

Med pelletsvärme får du både låga driftskostnader och låga investeringskostnader. Samtidigt får du en trygg och framtidssäker uppvärmning. Du använder en energikälla som aldrig sinar och som inte påverkar miljön negativt. Med pelletsvärme får du en lika behaglig värme som när du eldar med olja. Ditt hus mår också bra av en varm murstock. Tillsynen kan du få nästan lika bekväm som vid oljeeldning.

Räkna på just din besparing!

Pelletsbranschen i Sverige har ett enkelt verktyg för att snabbt beräkna besparingen jämfört med olje- och elvärme.

Beräkna din besparing

Du får svaret i kronor, som du sedan får översätta till euro. Dagspriser på olja och el får du från din leverantör.