Pellets

Pelletspanna

En pelletspanna värmer tappvarmvattnet och radiatorsystemet. Bränslet matas automatiskt fram till pannan från en relativt enkel silo. Pelletspannan klarar normalt hela värmebehovet i en villa. Många väljer dock att förse pannan med en elpatron som reserv. Om din olje- eller vedpanna är 15-20 år kan det vara bättre att byta till en ny pelletseldad panna.

Pelletsbrännare

Pelletsbrännaren monteras sedan på pannan på samma sätt som en oljebrännare. De flesta brännare reglerar effekten med bränsletillförseln utifrån husets värmebehov, vanligen upp till 12-15 kW.

Du kan beställa pellets här