Minskande/eliminerande av hyresmannens självrisk

Bilen du hyr av oss är försäkrad och har en självrisk på 1700€. Hyresmannen kan minska eller eliminera sitt ansvar genom att erlägga en särskild avgift för minskande/eliminera av självrisken.

Klasser A-G

Självrisk 0€ 20,00€/dygn i klasserna A-C
Självrisk 0€ 27,50€/ dygn i klasserna E-F
Självrisk 500€ 10,50€/ dygn i klasserna A-C
Självrisk 500€ 16,50€/ dygn i klasserna E-F

Klasser H-K

Självrisk 500€ 27,50€/ dygn i klasserna H-K

Mer om självriskeliminering kan du läsa i hyresvillkoren under punkt 2.